Sport ekstremalny, a wysokiego ryzyka

Sporty ekstremalne a sporty wysokiego ryzyka
Wśród rozlicznych rodzajów niezwykle popularnych obecnie dyscyplin sportowych, szczególnie warte wyróżnienia są sporty ekstremalne. Są to takie dziedziny aktywności fizycznej, które łączą się ze sporym ryzykiem ich wykonywania. W obrębie wspomnianych tu sportów ekstremalnych pojawia się jednak również druga kategoria, a mianowicie porty wysokiego ryzyka. Więcej o obu grupach omawianych tu form rekreacji w poniższych fragmentach.
Sporty ekstremalne
Jako sporty ekstremalne rozumie się takie aktywności fizyczne, jakie wiążą się z wyprawami oraz ekspedycjami do szczególnych miejsc. Szczególne, a więc z reguły bardzo ciężkie do przekroczenia przez człowieka. Mowa tu o trudnościach klimatycznych czy niedogodnościach przyrodniczych tych terenów. W praktyce w grę wchodzą bardzo często dżungle, bieguny, pustynie, busze, oceany, miejsca na jakich występują tereny lodowcowe oraz lodowce śnieżne. W wielu przypadkach uprawianie takich dyscyplin nie byłoby możliwe, gdyby nie posiadanie specjalistycznego sprzętu asekuracyjnego, jaki byłby formą zabezpieczenia sportowca. Dom dla dużej grupy do wynajęcia Żeby móc uprawiać ten rodzaj dyscyplin niezbędne jest jednakże wykazanie się nie tylko chęcią i stosownym wyposażeniem, ale również wielorakimi cechami osobowościowymi, w tym między innymi męstwem, umiejętnością koncentracji, ponadprzeciętnej odporności na stresujące sytuacji, zamiłowaniem do sporej dawki adrenaliny we krwi, czy też zdolnością działania mimo występującego ryzyka i poważnego zagrożenia. Sportowiec wykonujący sporty ekstremalne nierzadko ryzykuje nawet życiem.
Sporty wysokiego ryzyka
W tę kategorię dyscyplin sportowych zalicza się między innymi nurkowanie z zastosowaniem specjalnych aparatów oddechowych, narciarstwo, rafting, freediving, żeglarstwo – zarówno to na oceanach jak również na morzach, wspinaczkę górską, lecz z pominięciem himalaizmu oraz alpinizmu, szermierkę, łyżwiarstwo, hokej na lodzie, jazdę quadami itd. Wszystkie te formy aktywności są niebezpieczne, ale nie ekstremalne. Są one zatem mniej ryzykowne dla uprawiającego je człowieka niż według ekspertów sporty ekstremalne wyżej wymienione.