Kajakarstwo – sport wodny z kategorii dyscyplin ekstremalnych

Kajakarstwo – sport wodny z kategorii dyscyplin ekstremalnych
Kiedyś kajakarstwo rozumiało się jako standardową formę transportu. W końcu przez dziesiątki lat przemieszczano się za pośrednictwem kajaków, co stanowiło niezbędną formę rozwoju handlu. Obecnie natomiast pływanie z wykorzystaniem tego typu pojazdów zaczęło być ograniczone wyłącznie do popularnych dyscyplin sportowych z kategorii sporty wodne. Ze względu https://ainak.pl/co-oferujemy/fartuchy-foliowe/ na ryzyko, jakie niesie ze sobą woda jako żywioł w ogóle, kajakarstwo uchodzi za formę rekreacji ekstremalnej.
Turystyka kajakowa
Historia kajakarstwa wiąże się z rozwojem handlu na terenie kontynentu europejskiego. Dokładniej rzecz biorąc, z kajaków zaczęto masowo korzystać w Wielkiej Brytanii, co miało miejsce między latami pięćdziesiątymi a sześćdziesiątymi dziewiętnastego wieku. Stosowano naprawa turbosprężarek do tego celu łodzie podobne do kajaków wybieranych przez Eskimosów. Klub kajakarski, pierwszy w dziejach tej dyscypliny sportowej, założył natomiast pochodzący ze Szkocji John MacGregor.
Pierwsze łódki
Z kolei w roku 1865 powstał pierwszy zrobiony z drewna kajak, jaki miał charakterystyczne poszycie klepkowe. Jego autorem był Rob Roy. Około dwóch dekad później natomiast zaczęła się masowa produkcja kajaków w postaci tak zwanych kanadyjek. Dlaczego akurat takie nazewnictwo wybrano? Otóż wynika to z faktu, iż w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego stulecia, na terenie Kanady, zdecydowano się na wytwórstwo drewnianych łódek, jakie były oparte w swej budowie przede wszystkim na łodziach indiańskich. Robiono je z zastosowaniem kory brzozowej.