nurkowanie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa Zawsze nurkuj z partnerem Nurkowanie zawsze powinno być praktykowane w parze. Partner może być Twoim wsparciem w razie jakichkolwiek problemów pod wodą. Razem możecie pilnować siebie nawzajem i szybko zareagować w sytuacji awaryjnej. Sprawdź sprzęt przed każdym nurkowaniem Przed każdym nurkowaniem ważne jest, aby dokładnie sprawdzić swój sprzęt. Upewnij się, że maska, […]